Tag Archives: Kebajikan

Sidang Dewan Negeri Selangor April 2015

 

UCAPAN PERBAHASAN

TITAH UCAPAN DYMM SULTAN TUANKU,

sila klik : 

UCAPAN MENJUNJUNG KASIH YB RODZIAH ISMAIL (Video)

YB RODZIAH ISMAIL 2 APR 2015 (Audio)

rodziah-DUN-soal-jawab-01

 

UCAPAN PERBAHASAN TITAH UCAPAN DYMM SULTAN

TUANKU:-

BISSMILLAHIRAHMANIRRAHIM

ASSALAMUALAIKUM & Salam Sejahtera

TERLEBIH DAHULU BATU TIGAMENGAMBIL KESEMPATAN UNTUK TURUT MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM PERBAHASAN KALI INI

UCAPAN MENJUNJUNG KASIH KEPADA DYMM SULTAN SELANGOR YANG TELAH MENCEMAR DULI KE DEWAN NEGERI INI BAGI MEMBERIKAN UCAPAN DAN AMANAT KEPADA KAMI WAKIL-WAKIL RAKYAT SEKELIAN

KEPADA TUAN SPEAKER KERANA BERJAYA MELANCARKAN PORTAL DAN INSIGNA DEWAN NEGERI SELANGOR

Saya ingin memulakan perbahasan saya ini dengan mengingatkan kita semua bahawa Selangor menghadapai kemajuan

yang amat pesat dan Pertambahan penduduk negeri dengan nisbah tanggungan yang smakin meningkat dan berganda.

Fenomena ini amat membimbang jika keupayaan selaku Kerajaan yang peduli untuk memberi tumpuan kepada isi-isu asas Rakyat tidak dapat di tanggani dengan cekap dan  baik khususnya isu memastikan kesejahteraan kepada peningkatan pendapatan isi rumah, kemiskinan, kebajikan dan menguruskan sumber manusia yang ramai ini disamping tidak di nafikan isu infrastruktur dan keselesaan rakyat.

Tuanku dalam ucapannya menyatakan berkaitan Purata pendapatan isi rumah selangor RM7,023 berbanding dengan RM5,000 di malaysia – satu angka yang agak nyaman di mata, disebabkan kebimbangan saya tidak berlaku keseimbangan kerana yang kaya terlalu kaya dan yang miskin terus midkin dan tertinggal.

Oleh itu tetapi satu kajian yang khusus seterusnya akan menjadi dasar KNS  untuk mengenalpasti berapakah pendapatan seisi rumah yang perlu di perolehi oleh rakyat selangor menjelang akhir 2015 dan 2020 terutamanya golongan rendah dan menegah secara khusus.

Bukan sekadar itu sahaja, tumpuan perlulah  di berikan kepada usaha2 kearah tersebut, perlu lah digariskan dengan jelasnya baik dari sudut dasar, mahupun program2 oleh KNS agar  semua Jawatankuasa Tetap dan agensi2 yang berkaitan bagi menunjukkan keseriusan untuk mencapainya.

Alhamdulillah, Kadar kemiskinan menyaksikan penurunan  dari   0.7%-2009 ke 0.4%-2012 – menyaksikan penurun sebanyak 0.5%  dalam tempoh 3 tahun

Saya yakin keselurahn ADN ingin melihat penurunan ini terus menerus sehingga di selangor ini boleh menyediakan satu kehidupan yang sejahtera malah kita boleh melihat bahwa realitinya  wujud konsep “earning for living”  iaitu memungkinkan rakyat selangor  boleh berpendapatan sehingga memungkin kan pendapatan minima RM2500 atau rm4500 di bandar2  bukan lagi Rm1500 minima.

“Earning for leaving” atau “boleh berpendapatan” ini tidak semata2 melalui perniagaan shj, tetapi melahirkan rakyat  selangor yang berjati diri, berussha untuk mnedapatkan pendapatan dissmping kerajaaan  menyediakan peluang-peluang pekerjaan dari kerja buruh sehinggalh ke pringkat kemahiran teknology tinggi – terutamanya  golongan  belia dan wanita yang sumber manusianya ramai di Selangor.

SPEAKER,

DYMM menegaskan perlunya KNS menggubal dasar-dasar negeri mengikut maqasid syariah bagi memastikan isu keutamaan di berikan penekanan terutama dalam aspek:

1. Agama (ad-deen)

2. Jiwa/nyawa ( an- nafs)

3. Akal (al-‘aql)

4. Nasab keturunan (al-nasl)

5. Harta – ( al-mal)

Di sini Saya juga , ingin saya berkongsi pandangan oleh Abu Ma’ali Al Juwayni dalam kitab tulisannya “Al Burhan Fi Usul Al-Fiqh” yang menjadi karangan fiqh pertama memperkenalkan “teori darjat ad-dharurat” (peringkat-peringkat keperluan) iaitu:-

1. Keperluan (dharurat)

2. Kehendak-kehendak umum (al-hajat al-‘ammah)

3. perilaku moral (al-makrumat)

4. Galakan (al-mandhubat)

5. Apa yang tiada padanaya alasan yang jelas, serta tujuan tertentu, dan  ia begitu sedikit

Jadi tertib keperluan ini perlulah menjadi sandaran kepada rangka kerja KNS- maknanya keperluan asas yang utama,  kehendak2 umum, isu moral ( maju tp moral  tinggi, respec/hormat, bersih dll) ditanam dalam diri masyarakat sehingga menjadikan selangor bukan sahaja Maju, tetapi memiliki masyarakat yang bertamaddun tinggi. Dan tidak kurang pentingnya juga, perkara yang tidak jelas tujuan dan kebaikannya…ditinggalkan

SPEAKER,

Diantara nota maqasid iaitu “Menjaga aqal” – isu2 yang berkaitan dengan tekanan2 emosi & psicology perlu di berikan perhatian

(Taman Keluarga & Liveable State)

Di Batu Tiga yang purata tahap ekonomi mereka adalah sederhana dan rendah, dengan kebanyakan jenis kediamannya adalah pangsapuri kos rendah dan sederhana rendah, atau rumah2 teres kos rendah yang sempit tanpa kemudahan2 awam dan asas yang mencukupi. Saya yakin di DUn2 lain juga byk lokasi yang sebegini.

Oleh itu  saya mencadangkan diwujudkan “taman keluarga” dimana beberapa kemudahan untuk keluarga berkumpul itu boleh berlaku spt wakaf, barbeque corner, kerusi batu dll tak perlu saiz taman ini besar, tetapi banyak. yang berskala sederhana tetapi banyak dengan menaiktarrafkan padang2 yang uzur dan terbuar selama ini. memungkinkan keluarga & masyarakat berkumpul/berekreasi/berinteraksi

Bukan isu ini sahaja,

Shah alam sbg pusat bandar yang pesat membangun, menyaksikan banyak lebuh2 raya baru di buat utk menyambung tempat2 lain dengan bandar ini. Saya ingin membawa contoh, bila LAKSA dibuka , tak sampai 6 bulan, kesesakan jalanraya bertambah  yang  mengakibatkan penduduk sekitar terpaksa keluar rumah awal 1 jam, dimana kesesakan ini bermula depan rumah lagi. utk sampai ke destinasi kerja mereka disamping menghantar anak-anak ke sekolah,tadika dan taska.

Saya menggambarkan situasi sebenar ini semata2 ingin melihat supaya isu2 ini diatasi supaya Rakyat selangor tidak menghadapi kesan yang baru iaitu

Kesan lifestyle yang hectic & pesat – kesesakan lalulintas dll. malah saya yakin,,kits mahu ketenangan aqal dan jiwa ini dapat diatasi dengan meletakkan Selangor akan menjadi “Liveable State” dan maju

Oleh itu saya mohon pihak KNS memasukkan elemen “liveable state” disudut manusiawi ini dalam pembangunan Tempatan  satu2 kawasan dan sesjumlah wang yang mencukupi perlu diletakkan utk tujuan mensiktarafan ini.

Speaker dan Ahli-ahli yang Berhormat sekelian,

Dalam konteks Menjaga harta –

Kedudukan jeselamatan dannkejadian rompakan, ragut, curi amat membimbangkan  dan merunsingkan banyak pihak. Isu memastikan harta benda bukan sahaj milik persendirian, tetspi milik kerajaan juga perlu dipertingkatkan.moleh itu saya mohon kepada KNS:-

1.   perlunya di pertingkatkan community policing dengan

memeprruntukkan galakkan  serta dana khusus

2. CCTV yang lebih meluas dan menggalakkan kawasan2 perumahan

terutamanya pangsapuri2 kos rendah dan sederhana

3.  memastikan lampu2 jalan yang berfungsi dan kawasan dimana

pejalan kaki ditersngi terutsma di kawasan tumpuan seperti di

stesyen/komuter, menunggu bas

4.   pejalankaki yang di letakkan railing bagi mengelakkan kes ragut

5. Isu parking khas untuk wanita

(memandangkan wanita mangsa teramai) yang pernah dibangkitksn

dulu   perlulah di pastikan perlaksanaannya.

ISU INFRASTRUKTUR

Masih belum dalam keadaan yang baik

Banyak lagi jalan2, longkang2/parit2 yang tidak diselenggara.

Ada satu ketika tu parit atau longkang tersumbat disebabkan oleh “vericat”

Malah lebih memilu dan menyedihkn pemandangan, jalan2 yang baru diturap dgn baik, tiba2   di korek semula mungkin untuk meletakkan paip2 utiliti seperti gas, kabel telekom dll. Tiada papan tanda khusus semasa penyelegaraan tsbt, oleh siap dsbnya, malah di tinggalkan begitu sahaja dengan merosakkn permukaan jalan2 yang telah di baik pulih.

Perlu ada satu garispanduan untuk memastikan isu2 di tanggani dan ada pihak yang bertanggunjawab bila sesuatu korekan itu dilakukan.

ISU WANITA DAN KELUARGA

Untuk pengetahuan Dewan yang mulia ini, Untuk beberapa tahun akan datang , lanskap pembangunan global akan bertukar begitu  dramatik lagi.  Oleh sebab itu sebagai pemandu/drivers seperti International Conference on Population and Development (ICPD) Programme of Action and the Millennium Development Goals (MDGs) yang berperanan dan telah melihat semula (revisited), memantau dan merangka mana-mana cabaran, peluang atau penerusan  progress kesinambungan untuk memastikan kerangka kerja baru kepada isu dari segi kesihatan, kebajikan dan  hak-hak wanita dan remaja perempuan diberikan keutamaan di seluruh dunia.

Saya mengharapkan agar Kerajaan negeri Selangor (KNS) juga tidak tertinggal dalam memastikan aspek ini diberikan penekanan. Terutamanaya golongan yang amat terkesan seperti golongan ibu tunggal, suri-suri rumah wanita muda yang tidak dapat memenuhi sektor pekerjaan disebabkan oleh isu gender dan isu kemiskinan akibat status kehidupan

Seperkara lagi yang amat penting untuk diberikan perhatian, adalah tentang penglibatan  wanita dalam pembuat keputusan, di semua peringkat (dari yang tertinggi – MMKN, ahli2 Majlis, termasuk jumlah ahli JKKK/MPP dan lain-lain yang didapati masih tidak memenuhi kuota 30%. Perlu ada affirmative action, rangka tindakan tentang perkara ni yang jeLas dan tempoh jangkaan sepenuhnya  30% ini dapat dicapai utk dimaklumkan kpd dewan ini.

(MMKN 20%, ahli majlis 0.19%, wlaupun ada peningkatan kpd jumlah YDP-2,  dan Pegawai Daerah-1, puratanya masih tidak menepati sasaran)

Jadi saya memohon kepada YB Exco wanita untuk menyatakan perancagan dan apakah usaha2 kearah memnuhi lanskap pembangunan global ini, agar Selangor dapat memacu dan menjadi contoh kepada isu berkaitan dengan wanita.

Menyedari penduduk wanita merupakan 50% dari keseluruhan penduduk di Selangor dengan mengambil kira semua lapisan dari remaja perempuan, wanita, muda, wanita pertengahan dan wargaemas

Sudah sampai masanya kita membangunkan. dan mrnfaatkan  prmbangunan wanita  yang lebih inovatif, mrmnfaatkan teknology, dan krrjasama dgn NGO yang mempunyai  berkepentingan bersama.

“When we invest in girls and women, everybody wins” – oleh itu KNS sudah sampai masanya  melaksanakan gender badgeting utk memastikan perkara ini tercapai.

ISU KEMUDAHAN AWAM

Berikan keutamaan kepada kawasan2 yang padat penduduk dan dalam golongan yang berpendapatan rendah seperti :-

– Seri Perantau, Selat Klang

– Rimbajaya, Batu Tiga

– Kota Damansara

– Lembah Subang

– Kg Melayu Subang

– Gombak Setia dan lain2 tempat yang padat

Kemudahan ini perlu di runding dengan SPAD disebabkan jalan2/atau laluan ini di atau dikerapkan perkhidmatan bas yang lalu. Jika SPAD tidak memberikan kerjasama, saya mengharapkan agar di laksanakan sitem pengangkutan khas yang di kendalikan oleh PBT bagi membantu msyarakat yang benar2 memerlukan kemudahan ini.

SPEAKER,

meningkatkan ekonomi penduduk d selangor

Apakah mencukupi sekadar program Hijrah sahaja atau perlu ada program-program yang lebih mantap yang akan lebih memberikan impak positif kepada rakyat khususnya rakyat yang berpendapatan rendah- prgm yang lebih holistic seperti:-

A) menyediakan sumber pekerjaan terutama tenaga buruh yang ditentukan pendspatan minima yang boleh di laksanakan di peringkat Kerajaan Tempatan – PBT ( peluang pekerjaan seperti:-

pembersihan tandas2 awam – dengan memberikan sijil2 khas kepada operator ini dgn gaji minima dan menamakan jenis

pekerjaan seperti domestic manager, memotong rumput, pembersihan pejabat dll yang sekarsng ini di dominasikan

oleh rakyat asing – dengan kerajaan meletakkan polisi gaji minima kepada pekerjaan buruh ini

Usaha untuk memastikan limpahan pendatang asing dan dasar2 baru yg boleh di olah oleh KNS untuk memastikan pekerjaan terutamanya buruh di beriksn kepada Warganegara Malaysia terlebih dahulu

PENUTUP

Akhir sekali saya menyampaikan pesanan dari Rakyat Batu Tiga….. “Ucapan terimaksih kepada kerajaan BN kerana melaksanakan GST kerana ini membuktikan kerajaan BN akan terkubur di PRU14. Membuktikan prinsip BN “mendahulukan Rakyat” sebenarnya telah menjadi  “mEmBEBAN Rakyat”

Jadi saranan saya kepada seluruh rakyat selangor dan Malaysia …… adalah tolak kerajaan BN sepenuhnya

Dengan ini, Batu Tiga menyokong titah ucapan DYMM  Sultan Selangor.

SEKIAN,

YB Hajah Rodziah Binti Ismail

Ahli Dewan Negeri Batu Tiga