Vienna: Zero Project

By | February 27, 2014

Hari ini dan esok, saya akan menghadiri persidangan Zero Project.   Satu usaha

gabungan di peringkat antarabangsa yang berhasrat agar dunia ini tiada halangan bagi

semua, khususnya OKU untuk mendapatkan akses yang saksama terhadap

peluang-peluang pendidikan, ekonomi, kesihatan, sosial, ICT dan pelbagai bidang lain.

Dunia yang berjaya adalah dunia yang berusaha ke arah keadilan dan kesaksamaan

untuk semua – a World Without Barriers

Lokasi Zero Project Conference 2014

Lokasi Zero Project Conference 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zeroproject.org