Category Archives: Masyarakat Madani

E’id Mubarak – Kepercayaan Menghasil Kecemerlangan

Perutusan E’idulfitr 1436H/2015                                                                                    logo-pkr
ADUN Batu Tiga
Ahli Majlis Pimpinan Pusat Parti Keadilan Rakyat
Yang Berhormat Puan Rodziah binti Ismail

 

Kepercayaan Menghasil kecemerlangan

            Saya menyedari bahawa amanah kepimpinan itu bukanlah sesuatu yang dilaksanakan secara bersendirian.   Ia merupakan suatu manifestasi kebersamaan dan tindakan bersama para pemimpin dan pengikutnya yang saling mempercayai untuk merealisasikan cita-cita dan visi yang sama.   Oleh itu,  tugas mewujudkan budaya yang menyuburkan kepercayaan itu adalah tugas paling utama bagi setiap pemimpin.

Suasana saling mempercayai itu akan memastikan kejayaan organisasi di mana para pengikut akan saling mempercayai dan bebas bekerjasama serta bersama menghasilkan sasaran impian yang disepakati.

Suatu anjakan paradigma juga memerlukan kepercayaan di antara pemimpin dan para pengikutnya.   Dalam situasi dan kondisi (sitkon) di mana telah berlaku kesamaran dan kesilapan lalu, kepercayaan itu amat perlu bagi meneruskan agenda memperbaiki keterlaluan dan memperelok sebarang kekurangan.

“Compromise is bad for ambition never violate values.” (Champy & Nohria, 1999)

            Dalam sitkon yang begitu mencabar, keyakinan terhadap pembentukan model-model reformasi tetap menjadi keperluan yang utama.   Ia adalah perjuangan sepanjang hayat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah (SAW).   Tiada yang boleh melepasi perhitungan Allah (SWT),” Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (Al Isra:36).

Kepercayaan itu menuntut suatu pemikiran yang tidak diserabuti oleh ancaman luaran, anggapan yang terkeliru dan tidak tepat serta persepsi yang negatif.   Kesemuanya tidak sukar untuk dihilangkan jika hasrat sistem pengurusan hal ehwal rakyat dan yang berkaitan dengannya tersedia berada dilandasan tatakelola baik.   Di antara pemimpin dan rakyat wujud hubungan kepercayaan yang interaktif dan saling melengkapi serta menambahbaiki kebaikan dan kualiti pengurusan rakyat.   Ia memastikan innovasi pengagihan sumber kekayaan kepada rakyat itu berlaku dengan kerap, pantas dan berkesan.   Pertumbuhan ekonomi rakyat menjadi agenda utama dengan inovasi pemikiran dan model pertumbuhan yang menyeluruh, terpisah dari konsep pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya menumpu kepada peningkatan perbelanjaan barangan dan perkhidmatan dan pemberian kewangan.   Inovasi dalam model-model pengagihan ekonomi yang mesra rakyat secara berleluasa sewajarnya menjadi suatu kelumrahan dan budaya dalam pengurusan pendapatan dan khazanah rakyat agar hubungan kepercayaan pemimpin-rakyat sentiasa dipupuk dan meningkat.   Hubungan di atas landasan saling mempercayai itu adalah tunjang kecemerlangan negara Malaysia.   Tanpanya, segala sesuatu itu akan menjadi hambar, rapuh, dan dinanti-nantikan kehancurannya.

Semoga Allah (SWT) mengampuni dan menerima amalan kita sepanjang Ramadhan ini.

Selamat menyambut E’idulfitr 1436H/2015M.   Mohon maaf, zahir dan batin.

 

Rodziah Ismail
ADUN Batu Tiga, Selangor
Ahli Majlis Pimpinan Pusat Parti Keadilan Rakyat